آخرین قیمت ها :

چرا کلاچ می گیریم صدا میکند

نویسنده: boogh بوق

کلاچ


چرا کلاچ می گیریم صدا میکند

امتیاز: / 5 | آرا: | بازدید: 52

وقتی پدال کلاچ را تا اخر فشار دادیم و صدا می کند یا بلبرینگ کلاچ فرسوده شده است که در این صورت با تعویض بلبرینگ کلاچ مشکل حل می شود

و یا بلبرینگ پشت میل لنگ خشک کار کرده و در این صورت نیز باید انرا تعویض نمود

اگر کلاچ خوب کار نمی کند و گیربکس لرزش دارد یا دیسک کلاچ از تنظیم خارج شده است

که در این صورت مجموعه کلاچ باید تعویض شود

و یا دسته موتورها شکسته شده یا بیش از اندازه نرم شده که در این صورت دسته موتورها باید تعویض شود

بوق


هشتگ ها:
ارسال نظرات ( 0 نظر )
[[ description.length ]] / 500
[[ comment.writer_name ]]

[[ comment.description ]]

[[ form.description.length ]] / 500
[[ reply.writer_name ]] (در پاسخ به [[comment.writer_name]])

[[ reply.description ]]


صفحه [[currentPage]] - نمایش [[comments.length]] از [[count]]
نظر ثبت نشده است! شما اولین باشید.